Roboty ziemne

Firma BORMA oferuje Państwu szeroki zakres usług w zakresie robót ziemnych.
W asortymencie świadczonych przez nas usług znalazły się takie prace jak:

  • wykopy oraz wymiany gruntu,
  • sieci i przyłącza wodociągowe,
  • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowe,
  • profilowanie oraz korytowanie podłoża,
  • niwelacje terenu,
  • rekultywacja terenu,
  • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.

Wszystkie usługi z zakresu robót ziemnych są prowadzone przez naszą firmę z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i specjalistycznych narzędzi. Staramy się minimalnie ingerować w istniejący ekosystem w miejscu wykonywania robót, dlatego są one przyjazne pod względem ekologicznym.

Roboty ziemne - przygotowawcze, kanalizacyjne, wodociągowe czy wykopy są wykonywane wedle wskazań zleceniodawców, zgodnie z przedstawionym projektem i wymaganiami odnośnie prowadzenia dalszych prac - instalacyjnych lub budowlanych.