Formularz kontaktowy


Masz pytania? Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.

Formularz kontaktowy

Igłofiltry

Nasza firma w ofercie posiada wykonywanie instalacji igłofiltrowych. Igłofiltry najczęściej znajdują zastosowanie do obniżania poziomu wód gruntowych. Jest to niezbędna czynność przygotowawcza przed pracami ziemnymi. Igłofiltry pozwalają na odwadnianie wykopów inżynieryjnych i budowlanych.

Jak pokazuje poniższy schemat, podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat pompowy.

 

schemat igłofiltry

Główne zastosowania instalacji igłofiltrowych

Można wskazać następujące zastosowania instalacji igłofiltrowych:

  • Okresowe odwodnienie – obniżenie poziomu wody dla prac konstrukcyjnych i inżynieryjnych wymagających wykopów sięgających poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych

  • Odwadnianie wykopów budowlanych

  • Ogólne obniżenie poziomu wód gruntowych

  • Odwadnianie geotechniczne - obniżenie poziomu wody celem zwiększenia konsolidacji i stabilności gruntu, redukcji obsunięć itp.

 

Jak wygląda montaż instalacji igłofiltrowej?

Dzięki zastosowaniu igłofiltrów możliwe jest odwadnianie wykopów. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowymi elementami tej instalacji są igłofiltry. Igłofiltr zakończony jest filtrem, który oddziela wodę od stałych elementów gruntu (piasku, kamieni, żwiru). Igłofiltry umieszcza się w gruncie, przez co zmieniają się one w punkt poboru wody. Zasysana woda odprowadzana jest na powierzchnię ponad grunt dzięki czemu następuje odwodnienie gruntu. Wszystkie igłofiltry łączy kolektor. Ten z kolei połączony jest z innymi kolektorami w ciągi. Do ich połączenia stosuje się elementy instalacji igłofiltrowej. Mowa tu o łącznikach, łukach oraz rurach przelotowych. Całość instalacji podłącza się do do agregatu pompowego, pozwalającego na wytworzenie podciśnienia niezbędnego do prawidłowego działania instalacji igłofiltrowej.

Po sprawdzeniu szczelności całej instalacji, wytworzone podciśnienie pozwala na pobieranie wody gruntowej i odwodnienie zalanego wykopu igłofiltrami. Woda usuwana jest z użyciem agregatu pompowego by znaleźć się w rurociągu lub wężu zrzutowym. Docelowo odwodniony zostaje cały wykop, a woda odprowadzona zostaje poza teren prac ziemnych.

Technologia igłofiltrowa jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacjach nagłych. Zalania wykopów pod fundamenty, zalania wykopów pod piwnice czy też parkingi podziemne, ale także w celu poprawienia jakości gleby.

 

Kiedy zastosować igłofiltry?

Obecnie stosowane są różne systemy igłofiltrowe, które są najczęściej stosowanym rodzajem technologii odwadniania gruntu..

Wykopy mogą być regularnie odwadniane za pomocą igłofiltrów, na przykład w ramach projektów inżynieryjnych i budowlanych. Igłofiltry są również idealne do odwadniania wykopów budowlanych.

Innym przykładem procesu wykorzystującego odwadnianie rowów z filtrem igłowym jest odwadnianie geotechniczne, które polega na obniżaniu poziomu wody w celu zwiększenia stabilności gruntu i ograniczenia osuwania się ziemi.

Inne, mniej powszechne zastosowania systemów igłofiltrowych obejmują odwadnianie rolnicze oraz odprowadzanie wody do picia, a także do ogrodnictwa i nawadniania.

 

Dlaczego BORMA?

Nasza firma oferuje pełną obsługę, transport oraz montaż instalacji igłofiltrowej. Cena wynajmu ustalana jest indywidualnie - prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Jeśli mają Państwo więcej pytań na temat naszej pracy z chęcią na nie odpowiemy. Zapraszamy!