Igłofiltry

Nasza firma w ofercie posiada wykonywanie instalacji igłofiltrowych. Igłofiltry najczęściej znajdują zastosowanie do obniżania poziomu wód gruntowych. Jest to niezbędna czynność przygotowawcza przed pracami ziemnymi. Igłofiltry pozwalają na odwadnianie wykopów inżynieryjnych i budowlanych.
Jak pokazuje poniższy schemat, podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat pompowy.

 

Główne zastosowania instalacji igłofiltrowych

Można wskazać następujące zastosowania instalacji igłofiltrowych:

  • Okresowe odwodnienie – obniżenie poziomu wody dla prac konstrukcyjnych i inżynieryjnych wymagających wykopów sięgających poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych
  • Odwadnianie wykopów budowlanych
  • Ogólne obniżenie poziomu wód gruntowych
  • Odwadnianie geotechniczne - obniżenie poziomu wody celem zwiększenia konsolidacji i stabilności gruntu, redukcji obsunięć itp.

Nasza firma oferuje pełną obsługę, transport oraz montaż instalacji igłofiltrowej. Cena wynajmu ustalana jest indywidualnie - prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.