Przewierty pod drogami

Jeśli zastałe na miejscu inwestycji warunki gruntowe nie dają możliwości wykorzystania urządzeń pneumatycznych do dokonania przewiertów, albo jest bardzo mało miejsca, wówczas zalecane jest zastosowanie metody przewiertu hydraulicznego poziomego.

Dokonywane przez naszą firmę przewierty są realizowane za pomocą specjalnych ślimaków osadzonych w osłonie z rur ochronnych stalowych. To one wiercą w ziemi, tworząc pożądane otwory.

Przewierty sterowane, jakie wykonujemy, służą przede wszystkim do wykonania przejść pod przeszkodami terenowymi, m.in. pod drogami, liniami kolejowymi, kanałami czy rzekami. Dbamy o to, aby zlecone nam przewierty były możliwie jak najkrótsze i najmniej inwazyjne. Przewierty w sposób minimalny ingerują w środowisko naturalne i pozwalają na szybkie układanie wszelakich instalacji. Najczęściej wykonujemy przewierty na potrzeby poprowadzenia rur stalowych lub rur PE i PEHD, dla różnych klientów.