Przewierty sterowane

Oferujemy możliwość wykonania bezinwazyjnych, precyzyjnych przewiertów sterowanych. Są one szczególnie polecane w sytuacjach, w których warunki gruntowe nie pozwalają na użycie urządzeń pneumatycznych. Alternatywą jest wykorzystanie metody przewiertu hydraulicznego poziomego.

Taka technologia opiera się na wierceniu w ziemi za pomocą specjalnych ślimaków w osłonie rur ochronnych stalowych.

Dzięki przewiertom sterowanym możliwe jest układanie podziemnych instalacji, na przykład światłowodowych, bez konieczności wykonywania wykopów. Taka nowoczesna technologia prac ziemnych jest ekonomiczna dla inwestora, a jednocześnie przyjazna dla środowiska naturalnego. Prace są bezpieczne dla istniejącej w sąsiedztwie inwestycji, infrastruktury lokalnej. Przewierty sterowane można wykonać pod autostradami, drogami wszelkiego typu, rzekami, torami kolejowymi itp. Wykonujemy takie prace dla klientów pochodzących z różnych branż, m.in. wodociągów, gazownictwa, energetyki czy telekomunikacji.