1

Przecisk rurą stalową ϕ508 pod drogą kołowania samolotów - Port Lotniczy Łódź