4

Wykonanie przecisku dynamicznego przez wał rzeki Kłodnicy rurami stalowymi ϕ 914 , L-27 mb dla odprowadzenia wód zrzutowych kopali Makoszowy