2

Przeciski rurą stalową ϕ1420 dla kanału odwadniającego - Kopalnia Węgla Brunatnego